De selectie van een CRM pakket kan vele vragen oproepen. Naast de relatieve onbekendheid met het vakgebied (zo vaak sta je als bedrijf niet voor de keuze van een nieuw CRM systeem) kunnen de grote hoeveelheid aanbieders, de mooie websites van leveranciers, de gekleurde adviezen van implementatiepartners en de soms dwingende eisen van IT van het selectietraject een lastige klus maken.

Gestructureerde aanpak

Door structuur aan te brengen in het selectieproces kunt u zich gedegen en uitgebreid oriënteren op verschillende pakketten of juist bewust kiezen voor een snelle keuze en meer nadruk op het selecteren van een implementatie partner.

Belangrijk is om (voordat u de markt gaat verkennen) eerst goed in kaart te brengen wat uw huidige situatie en ambities zijn op de basis CRM processen relatiebeheer en activiteitenmanagement, marketing automation, sales en service. Maak vervolgens een schets van CRM in het totale Customer Experience landschap om duidelijk zicht te krijgen op de toegevoegde waarde en mogelijk overlap.

Stappenplan CRM pakket selectie

Het kiezen voor een CRM pakket is geen op zich staand gegeven. CRM is geen kunstje waarvoor systemen een kant-en-klare oplossing biedt. Integendeel, CRM is een bedrijfsstrategie die een organisatie in al haar geledingen raakt. De keuze voor een systeem is dus ook een voortvloeisel uit die strategie en betekent dus een investering om deze strategie te helpen realiseren. Een goed CRM selectietraject leidt dus niet perse tot een keuze voor het ‘beste’ of het ‘goedkoopste’ systeem, maar voor een systeem dat het ‘beste past’. Dit Stappenplan CRM Selectie geeft handvatten om het proces goed te laten verlopen.

Stappenplan CRM Pakket Selectie