• Digital Ecosystem

Verbinden van Business en ICT

Digital vraagt om verbinding

Snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van data en Artificial Intelligence leiden tot grote veranderingen in beschikbare tooling. Meer dan ooit is het belangrijk voor organisaties om daarop in te spelen en de juiste keuzes te maken. In veel organisaties valt op dit gebied veel winst te behalen maar wordt geworsteld met vraagstukken als integratie en hoe de implementatie aan te pakken.

Digital Project Management is een vakgebied dat organisaties helpt door het leggen van deze verbinding tussen ‘business’ en ‘ICT’.

Ander type project manager

Digital vraagt om andersoortige project managers. Niet meer van het type dat alleen maar uitblinkt in het maken van spreadsheets en Gant charts, maar met de vaardigheid snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Zonder het overzicht op het einddoel te verliezen. Een agile mindset, in combinatie met een proactief stakeholder management is daarbij essentieel.

digital project management is making stuff happen in a digital world.

Door jarenlange ervaring is west6 in staat om effectief digitale transities in uw organisatie te begeleiden.

Wat west6 voor u kan betekenen

west6 heeft meer dan 15 jaar ervaring met projecten en management op het scheidsvlak tussen business (marketing, sales) en ICT. Ervaring die heeft geleerd dat het leggen van de verbinding tussen de verschillende werkgebieden veel waarde kan opleveren voor de organisatie maar nooit vanzelfsprekend is.

Tegenwoordig is een strategische keuze voor ofwel de klant (Customer Intimacy) ofwel de uitvoering (Operational Excellence) ofwel het product (Product Leadership) niet meer aan de orde. Klanten willen het allemaal! Klanten vragen persoonlijke en relevante aandacht, een perfect passende prijs én een product dat verwachtingen overtreft.  De sterk toegenomen digitalisering van het klantcontact stelt hoge eisen aan de manier waarop de business opereert. Het is de rol van de Digital Project Manager de vraag van de business op de goede manier af te stemmen op de meest relevante digital oplossing.

  • De businessstrategie is leidend, maar wat als uw klanten digital first als credo hebben?
  • De Digital Project Manager is de spin in het web tussen business-vraag en ICT-aanbod

Een van de belangrijkste aandachtspunten in ‘Digital’  is de te volgen strategie met betrekking tot data. Welke informatie heeft de business nodig om optimaal te kunnen werken en welke informatie kan ICT tegen acceptabele kosten leveren? Big data is een veel besproken item nu data in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar komt. Gegevens zijn volop aanwezig, maar hoe maak je daar zinvolle customer insights van? Het vraagt om een nieuwe kijk op informatie. Nieuwe regels (GDPR/AVG), nieuwe vakgebieden en volop mogelijkheden voor diegene die als eerste ICT op de juiste wijze kan laten werken voor de business.

Een van de vraagstukken in digitale transformatie is de keuze voor het juiste ecosysteem. Wat is de juiste tooling op dit moment en vooral: is die keuze ook goed voor de toekomst? Geen vraag die eenvoudig beantwoord kan worden omdat de keuze voor de juiste tooling samenhangt met het huidige IT landschap, aanwezige kennis, noodzaak of opportuniteit van de verandering en toekomstige ontwikkelingen in de markt (zowel vraag als aanbod). west6 heeft meerdere organisaties geholpen deze vragen kritisch te beantwoorden.

Uitgevoerde Projecten