• Inbound marketing
  • inbound marketing
  • inbound marketing

Inbound Marketing, visie, strategie en realisatie

Inbound marketing is gericht op het aantrekken van klanten door het aanbieden van relevante en behulpzame content. Voor iedere fase in de customer journey levert deze content waarde op voor de klant. Klanten worden dus niet lukraak benaderd, maar het doel is gevònden worden door passende klanten en de behoeftes die er op dat moment bij de klant leven.

In tegenstelling tot traditionele marketing is het dus niet een gevecht om aandacht door hard of vaak te roepen of de klant ongevraagd te onderbreken. Het gaat hier om het bieden van waardevolle informatie en oplossingen voor vraagstukken van de klant. Waarde die klanten aantrekt, vertrouwen opbouwt en het geloof dat jouw business de problemen van de klant kan oplossen versterkt.

Wat west6 voor u kan betekenen:

west6 helpt organisaties met het structureren van hun marketing- en sales aanpak op basis van de inbound marketing methode. Hoe dat voor uw organisatie het best werkt onderzoeken we middels een intake waarin veel aandacht is voor de mogelijkheden die een verbeterde samenwerking tussen marketing en sales biedt.

Eerst stippelen we een concreet en vastomlijnd traject uit waarin we personas definiëren om de ideale klant tastbaar te maken en we richten CRM in om de juiste informatie van deze doelklanten goed vast te kunnen leggen.

Vervolgens gaan we met Marketing en Sales aan de slag om samen een effectieve aanpak te bedenken waarmee we de geformuleerde doelen halen. Een belangrijk middel daarbij het het opzetten van een content framework. Dit zorgt voor relevante en steeds actuele content. Uiteraard ontbreekt een feedback- en reporting mechanisme niet.

west6 werkt samen met strategie- content en technologiepartners om de inbond marketing filosofie in organisaties tot bloei te brengen en resultaten te boeken.

De afstemming tussen Marketing en Sales is een belangrijk onderdeel in de Inbound Marketing aanpak. Het is erg waardevol wanneer in een organisatie beide bloedgroepen een zelfde beeld hebben bij de doelklant, diens aankoopproces en de wijze waarop de salesfunnel werkt.

west6 begint daarom een inbound marketing traject met de definitie van persona’s en doelklanten (in B2B setting). Vervolgens wordt samen met marketing en sales gekeken naar het verkoopproces en worden kwalificatie definities voor MQL’s (marketing qualified leads) en SQL’s (sales qualified leads) opgesteld.

Het inrichten van een CRM inbound marketing tool als bijvoorbeeld Hubspot is geen ingewikkelde technische kwestie. Wel is het belangrijk om vooraf na te denken over zaken als het definiëren van de attributen van Contacten, Accounts en Deals. Vooral het bepalen van de juiste deal stages en het inrichten van dashboards kan helpen om marketing en sales beter met elkaar te laten samenwerken.

Ook het migreren van data uit andere systemen moet de juiste aandacht krijgen. Garbage-in is nog altijd garbage-out en een goede migratie aanpak voorkomt vervuiling maar ook ontbreken van data.

Contentmarketing is een relatief nieuwe manier om marketing te bedrijven. Seth Godin zei het al: Marketing is daten. En dus geldt ook hier dat het alleen maar roepen dat je de beste bent niet meer werkt. Je moet je doelgroep verleiden, en daar moet je ook je best voor doen door klanten inspiratie en kennis te bieden die zij kunnen gebruiken bij het beter maken van hun business. Dat kun je doen door regelmatig content te publiceren over die onderwerpen die je persona bezig houdt en waar jij expert in bent. Hierdoor help je de klant en die betaalt dat uit in een versterking van je reputatie. Uiteindelijk leidt dat tot vertrouwen, en dat vormt de basis voor een zakelijke relatie. west6 kan u op weg helpen door het te helpen bij het opstellen van een aanpak op basis van een gestructureerd en integraal content framework middels email templates, case studies en andere sales documenten.

Een goed opgezette marketingautomation aanpak kan u helpen bij het versterken van de band met (potentiele) klanten. Sinds de nieuwe AVG wetgeving worstelen veel bedrijven met het fenomeen emailmarketing. De regels omtrent het verzamelen van emailadressen en het sturen van email staan hier. west6 hanteert deze afspraken als uitgangspunt. Eigenlijk is het belangrijkste dat je geen email stuurt als de ontvanger deze niet verwacht. Het op een afgegeven emailadres bevestigen van een afspraak is geen enkel probleem. Het vervolgens wekelijks versturen van aanbiedingen wel, zeker wanneer er geen eenvoudige mogelijkheid wordt geboden om af te melden. Mits goed opzet is email een prachtige marketingtool. Persoonlijk, flexibel, lage kosten en uitstekend meetbaar!

Meten is weten. Een wet die altijd al gold maar tegenwoordig meer dan ooit. Voor een goede analyse van de prestaties van uw organisatie zijn cijfers nodig. Cijfers die meer dan ooit beschikbaar zijn, maar ook voor verwarring kunnen zorgen. Want 1000 volgers op Twitter is leuk, maar wat doen deze voor uw bedrijf? Zijn ze betrokken? Levert het een bijdrage aan uw bedrijfsdoelstellingen? Een goede kwalitatieve analyse geeft inzicht in de waarde van de cijfers. U leert samen met west6 hoe uw klanten online zoeken en of men u vindt op het juiste (beslis)moment. Inzicht dat u kunt gebruiken om te sturen.

  • Analyse is noodzaak. Weet u wat er in de blackbox van uw klant gebeurt?
  • Cijfers alleen zijn niet voldoende. Zoek naar verbanden en oorzaken.

Uitgevoerde Projecten