Project omschrijving

CRM excellence ondersteunt Abvakabo FNV sinds 2010 bij het werken aan de omslag naar een meer klantgerichte organisatie. In 2014 speelt de integratie met andere FNV Bonden binnen het programma FNV in Beweging. Door de leden zeggenschap te geven wil de vakbond meer invloed krijgen op de werkvloer en daar buiten.

Een belangrijke component in dit programma betreft het integreren van de verschillende CRM systemen die binnen FNV gebruikt worden voor het klantgericht bedienen van de belangen van de leden.

Belangrijkste werkzaamheden betreffen het maken van een vertaalslag van de SAGE CRM –implementatie naar de nieuwe situatie. Dit systeem wordt ingezet ten behoeve van de ondersteuning van Juridische Dienstverlening, Klantenservice, Ledenadministratie en Verenigingsactiviteiten. west6 is door CRM excellence gevraagd om te ondersteunen bij het ontwerp, specificatie en realisatie van de integratiecomponenten.