Project omschrijving

Binnen NDC|VBK werden binnen de verschillende bedrijfsonderdelen (NDC Mediagroep, Veen Bosch & Keuning en Thieme Meulenhof) CRM activiteiten uitgevoerd. Deze CRM activiteiten richten zich echter op de eigen markt en eigen klanten van de verschillende bedrijven en waren weinig ontwikkeld.
Binnen de verschillende bedrijven ontstond behoefte aan het professioneler inrichten van de CRM processen en systeemondersteuning. Daarnaast werd er beperkt commercieel samengewerkt tussen de drie divisies. NDC|VBK wilde ook juist uit deze cross selling tussen de divisies extra omzet gaan halen, aangezien er duidelijke overlappende doelgroepen zijn. Dit zou een substantiële omzet groei voor het concern moeten betekenen.
Het centraal ontwikkelen van CRM richt zich dus met name op het vinden en benutten van deze cross sell mogelijkheden binnen het hele concern. Daarvoor werd een centraal programma opgezet waarin deze mogelijkheden werden onderzocht. Daarnaast diende het programma als coördinatiepunt voor het uitvoeren van de campagnes naar deze groepen (afstemming tussen de verschillende bedrijven om niet in elkaars vaarwater terecht te komen).

Als CRM Programmamanager was Frits Wille verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gedeelde CRM strategie voor NDC|VBK.

Projecten die binnen de scope van het programma vielen waren:
• Ontwerp en realisatie Customer Datawarehouse incl. BI-omgeving,
• Ontwikkeling nieuwe commerciële proposities voor de afzonderlijke divisies en gezamenlijk
• Implementatie Campaign Management en Email-marketing,
• Selectie CRM tooling voor Thieme Meulenhoff, NDC mediagroep en NDC|VBK-boek (800 seats).
• Voorbereiding implementatie voor NDC mediagroep.