West6 levert interim Projectmanagement en Consultancy diensten op het gebied van CRM, Digital en Inbound Marketing.

CRM

Een goede CRM strategie helpt bij het creëren van de juiste focus. Door het optimaliseren van de balans van de waarde die de klant krijgt en de inspanning die je daar als organisatie voor moet leveren, verbetert de band met de klant en wordt deze winstgevender. Het selecteren, ontwerpen en implementeren van een passende CRM omgeving is daarbij een belangrijke succesfactor. De ervaring van West6 zorgt voor een efficiënte en effectieve aanpak.

Digital Project Management

Het op de juiste manier managen van veranderingen in de Digital omgeving is een noodzaak in een tijd waarin toegang tot data bepalend wordt voor suces. Een effectieve Digital Projectmanagement aanpak zorgt er voor dat business en ICT beter op elkaar aansluiten. Zo worden mogelijkheden van ICT in de business beter benut en worden de behoeften van de business beter gefaciliteerd. Dat gaat verder dan het maken van Gannt charts, het plannen van resources en het rapporteren over budget. West6 neemt de lead in Digital transformatie van de business, gefaciliteerd door IT.

Inbound Marketing

Een goede toepassing van de Inbound Marketing technieken zorgt voor het efficiënt en effectief kunnen bedienen van nieuwe klanten en bestaande klanten. Door gebruik te maken van social media in combinatie met een contentmarketingaanpak kan goed worden ingespeeld op actuele vraagstukken die spelen bij de klant. West6 helpt met het ontwerpen van een passende aanpak en kan (desgewenst met inzet van specialisten uit het eigen netwerk) zorgen voor een goede inbedding van het proces, SEO, content creatie en webdesign.

Strategische Partnerships

west6 benadert de vraagstukken van haar opdrachtgevers nuchter en pragmatisch. Een eerlijk advies zonder opsmuk en hands-on ondersteuning waar mogelijk door een duidelijke projectmatige benadering en aanpak. Meer dan 20 jaar ervaring met innovatieve ICT-, sales- en marketingvraagstukken zijn een garantie voor resultaat.

Door strategische samenwerkingen met partners (zoals BOOOST voor Dynamics CRM en ValueSparks voor Account Based Marketing) wordt kennis geborgd en kan capaciteit snel worden opgeschaald als de situatie daarom vraagt.

Klanten/Projecten

over Frits Wille

west6 wordt gerund door Frits Wille die sinds 2002 bij verschillende bedrijven en als zelfstandig professional werkzaam is in CRM, Digital Project Management en Inbound Marketing.

Daarbij werkt hij graag samen met externe vendors (in NL of via off-shore partners) en vervult hij naar deze partijen de centrale aansturende rol. Frits spreekt zowel de taal van ICT als van de business en vindt in beide werelden gemakkelijk zijn weg. Hij maakt zich bedrijfsspecifieke problematieken en terminologieën snel eigen en dat helpt sterk bij het analyseren van vraagstukken die voorliggen waardoor snel naar een resultaat kan worden toegewerkt.

Projecten met een flinke inhoudelijke complexiteit (procesanalyse, vaststellen requirements, FIT/GAP, troubleshooting) gaan vaak vergezeld van een behoorlijke interne change-management component en in dat dynamische krachtenveld kom Frits goed tot zijn recht. Vanuit zijn inhoudelijke marketing- en product development ervaring is hij een goede sparringpartner en adviseur voor sales- en marketingspecialisten.

“Als het maar even kan ga ik in mijn vrije tijd windsurfen. Flexibel inspelen op de steeds wisselende wind en golven, kijken hoe je daar het beste uit kunt halen. En als je daar dan mee klaar bent, weer genieten van andere dingen.

Deze benadering hanteer ik ook in CRM en Digital projecten: goed voorbereid zijn, het goede moment kiezen en daar dan het maximale resultaat uit halen. En vooral: kijk hoe je het leuk kunt houden!

Ik heb bij klanten en bedrijven waar ik gewerkt heb veel kennis en ervaring opgedaan in innovatieve marketing en salesprojecten. Vooral op het snijvlak van commercie, marketing, techniek en innovatie voel ik me daarom als een vis in het water.

Ik heb gemerkt dat deze combinatie zeer waardevol is voor bedrijven, die vaak zoeken naar de verbindende factor tussen die onderwerpen. Die ervaring deel ik graag vanuit mijn bedrijf west6!”